دکتر منصور رحمدل

دفتر خدمات حقوقی سهند از سال 78 فعالیت خود را آغاز کرده است. این فعالیتها شامل مطالعات و پژوهش های حقوقی و انجام امور وکالتی بوده است و از تاریخ شروع به کار تاکنون به صورت مستمر و فعالانه در زمینه های مزبور به فعالیت خود ادامه داده و در این راه از مشاوره اساتید بزرگ حقوق کیفری آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر علی آزمایش بهره مند شده است. ارائه مشاوره تخصصی به وکلا و پژوهشگران حقوقی از دیگر خدمات ارائه شده توسط دفتر خدمات حقوقی سهند می باشد

دفتر خدمات حقوقی سهند توسط دکتر منصور رحمدل بنیاد نهاده شده است. دکتر منصور رحمدل تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به اتمام رسانده است. از ابتدای سال 78 به استخدام دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در آمد و در سال 82 بعد از فراغت از تحصیل از دانشگاه تهران، به استخدام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در آمد و در سال 86 از دانشگاه مزبور اخراج و مجددا به دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مراجعت نمود. وی تاکنون بیش از 70 مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی نگاشته و 8 جلد کتاب نیز به رشته تحریر در آورده است و به زبان های انگلیسی و آلمانی آشنا می باشد

سعید رحمدل

دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به اتمام رسانده و به زبان های انگلیسی و آلمانی آشنا می باشد